V naší společnosti Palasino Group, a.s. máme pevné závazky a zodpovědnost vůči dodržování zákona AML (Anti Money Laundering). Věříme v důležitost prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu, a proto jsme implementovali přísné postupy a kontrolní mechanismy, abychom minimalizovali riziko těchto nezákonných aktivit. Spolupracujeme s relevantními regulačními orgány a autoritami a aktivně sledujeme nejnovější vývoj v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Pravidelně aktualizujeme naše postupy, abychom byli v souladu s aktuálními právními předpisy.

V rámci našeho AML programu pečlivě sledujeme a prověřujeme všechny transakce a účty našich klientů. Proces identifikace a ověřování klientů je pro nás nezbytným krokem k minimalizaci rizika praní špinavých peněz. Důkladně se zabýváme analýzou a hodnocením transakcí, které mohou vyvolávat podezření na nezákonné činnosti.

Náš tým je dobře vyškolen a plně informován o aktuálních zákonech a postupech. Pravidelně se vzděláváme, abychom si udrželi své odborné znalosti na nejvyšší úrovni a byli schopni účinně reagovat na nové hrozby a výzvy.

V naší společnosti uplatňujeme silnou interní kontrolu a přísnou etiku. Očekáváme, že všichni naši zaměstnanci a obchodní partneři dodržují veškeré náležitosti v souladu s AML zákonem. Každý jednotlivý člen naší organizace je povinen hlásit podezřelé transakce nebo aktivity, které by mohly být spojeny s praním špinavých peněz.

Svým pevným závazkem k dodržování zákona AML chceme přispět k zachování integrovaného finančního systému a podpořit transparentnost a důvěryhodnost našeho podnikání.

Kontaktujte nás pro další otázky.