Opatření

V naší společnosti Palasino Group, a.s. se snažíme o dodržování udržitelných postupů a minimalizaci našeho ekologického otisku. Věříme, že každý malý krok přispívá k zelenější budoucnosti. Kombinací inovativních řešení a zaváděním nových rozhodnutí a se snažíme aktivně přispět k udržitelnému světu. Zde jsou některá opatření, která jsme v naší společnosti zavedli.

1. Ochrana vody

Při uplatňování našich zásad upřednostňujeme šetrnost vůči vodním zdrojům a jejich využití.

2. Recyklace

Postupně zavádíme komplexní programy recyklace na všech našich provozovnách s cílem dále snižovat poměr komunálního odpadu k recyklovanému. Zastavili jsme používání PET lahví pro servis nealkoholických nápojů a vody. Nepoužíváme ani jednorázové papírové či plastové nádobí. Digitalizace procesů nám pomáhá snižovat spotřebu kancelářského papíru.

3. Obnovitelná energie

I když nejsme výrobní společnost, snažíme se o postupné maximální využití možností při instalaci a využití obnovitelných zdrojů v rámci našich objektů. Naše odhodlání k využívání obnovitelné energie se projevuje realizací energetických auditů. Instalujeme fotovoltaické elektrárny s přímou spotřebou o maximální možné kapacitě na všech našich budovách. Využíváme kogeneračních jednotek pro výrobu tepla a energie. Jsou zavedeny rekuperace zbytkové energie ve všech našich provozovnách. Díky dalším plánovaným projektům na využití obnovitelných zdrojů energie a technologií chceme snižovat závislost na fosilních palivech a omezovat uhlíkovou stopu. Na jeden takový projekt nám byla poskytnuta dotace od Evropské Unie.

4. Elektrifikace firemní flotily

Přijali jsme výzvu k přechodu k mobilitě se sníženou uhlíkovou stopou. Zařadili jsme do našeho vozového parku hybridní vozidla a dle vývoje na trhu se budeme dále snažit o snížení emisní stopy zavedením alternativních pohonů.

5. Rovné zacházení a nediskriminace

Snažíme se důsledně, při naplnění materiální a duchovní potřeby každého zaměstnance, eliminovat jakékoli projevy negativního sociálního chování – diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, šikana, xenofobie a rasismus. Zajišťujeme rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zákazníky. Tato obecná povinnost se týká i vztahů mezi zaměstnanci a chování vedoucích pracovníků vůči jejich podřízeným.

Kontaktujte nás pro další otázky.